spacer spacer2
Frans av Assisi
Begynn med å gjøre det som er nødvendig, deretter det som er mulig, og plutselig greier du det umulige