spacer document image 1 spacer2
Ekspertgruppe foreslår tiltak for redusert sykefravær
Regjeringen har mottatt forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan redusere sykefraværet, man foreslår bl.a. at tiltak for aktivisering, nærvær og gradering av sykefravær bør være en hovedstrategi framover.

– Det skal fortsatt være full lønn under sykdom og arbeidsgivers samlede kostnader skal ikke økes. Samtidig er det bred enighet om behovet for å redusere sykefraværet. 
Fraværet er for høyt og veksten det siste året er bekymringsfull. 
Ekspertgruppens forslag gir mange viktige innspill til våre felles drøftinger med partene i arbeidslivet om en ny IA-avtale, sier statsminister Jens Stoltenberg. 
– Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Les mer om ekspertgruppens forslag på departementets hjemmesider.