spacer document image 1 spacer2
Alvorlige brudd på loven
Arbeidsbetingelsene til fire polakker som har snekret leiligheter på Sjusjøen beskrives av arbeidstilsynet som alvorlige brudd på lover og regler.

Under en kontrollrutine sammen med Skatt Øst i midten av november ble forholdene avdekket og Arbeidstilsynet tok umiddelbart affære.
– Vi begjærte vedtak om stansing av arbeid inntil pålegg fra oss var etterkommet, forteller Ivar Fagernes i Arbeidstilsynet. De fire snekkerne jobbet i realiteten for 77 kroner timer. 
Hovedårsaken til at lønna ble såpass lav var at det blant annet ble trukket fra 600 kroner døgnet i diett. De fire snekkerne hadde også jobbet forbi 60 timers arbeidsuke uten overtid.
– Dette må karakteriseres som alvorlige brudd på arbeidsregler, forteller Fagernes.

 

Les mer om brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos Østlendingen.