spacer document image 1 spacer2
Har aldri sett liknande ukultur
Den akademiske fridomen stikk djupt ved Universitetet i Oslo, men den kan vere ei fare for liv og helse, meiner universitetsdirektøren.

På Biologisk institutts allmøte med studentar, tilsette og universitetsleiinga, vart informert om hovudfunna i rapporten til Safetec Nordic, som slo fast dårleg laboratoriesikkerheit
– Ein må få til ei endring av kultur og haldningar. Eg har aldri opplevd ein kultur som ikkje sett lovavgjersler mindre på dagsordenen enn UiO, sa universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe på møtet, og viste til både arbeidsmiljøsakene den siste tida og Riksrevisjonen si manglande godkjenning av rekneskapet.

 

Du finner mer om rapporten til Safetec Nordic hos Universitas.