spacer spacer2
Døde etter fall
Tommy (55) døde etter at han falt åtte etasjer ned i Pricewaterhouse Coopers-bygget. Uforsvarlige forhold, mente Arbeidstilsynet. Helt greit, mente meddommerne i tingretten.

Han hadde jobbet seg fra 12. til 8. etasje i det store Pricewaterhouse Coopers-bygget mellom operaen og Oslo S. Tommy monterte grenrør til et rør i en sjakt som gikk gjennom hele bygget.
Klokka var 12.30. Og Tommys kollega i etasjen under ham hørte et skrikog flere smell fra sjakta. 
Han begynte å løpe opp med en gang og i 
kjelleren fant han Tommy Myrell død. 
Han omkom momentant.

Les mer om rettsaken etter denne tragiske dødsulykken i Dagbladet.