spacer document image 1 spacer2
54 døde på jobb i 2011.
Arbeidstilsynet har registrert at 54 personer omkom i jobb i 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 46, mens gjennomsnittet de ti foregående årene er 42 arbeidsskadedødsfall i året.

Elleve av arbeidskadedødsfallene i statistikken er omkomne i terrorhandlingene 22. juli. Seks omkomne i regjeringskvartalet og fem på Utøya var på jobb da de mistet livet.
Det er fire hovednæringer som tradisjonelt skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde elleve personer, mot ni i 2010. I industrien døde ni, mot seks i 2010. I transport og lagring døde fire, mot ni i 2010. I primærnæringene døde fire, mot åtte i 2010. Det har dermed vært en utvikling i riktig retning i primærnæringene samt transport og lagring i 2011.

- Arbeidsulykker kan og skal forebygges. Folk skal ikke dø på jobb, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Les mer om dødsulykker i arbeidslivet hos Arbeidstilsynet.