spacer document image 1 spacer2
Ser muligheter, ikke problemer
På Skoger skole i Drammen kaster de ikke bort tid på å diskutere problemer. De er langt mer opptatt av hva som virker.

–Hvordan kan vi bevare, dyrke og styrke de faktorene som bidrar til at folk trives på jobb? spør rektor Marianne Norman-Johansen og verneombud Evy Nes. 
De er skjønt enige om at det å satse på arbeidsmiljø og tilrettelegging er gull verdt. 
Mens trivselen ved skolen har steget, har sykefraværet gått ned. 
Det viser at langsiktig og målrettet jobbing med IA nytter. 
Resultatet er økt verdiskaping.

 

Les mer om trivselskapende tiltak på Skoger skole hos Idebanken.