spacer document image 1 spacer2
HMS-kurs på flere språk
Elementær grunnleggende sikkerhetsopplæring (EGS) er et nytt og spennende kurskonsept fra AOF.
Kurset går over en dag og er som navnet tilsier et grunnleggende sikkerhetskurs. Materiell til kurset er læreboken ”Sikkerhet på arbeidsplassen” utarbeidet av Angerman AS med identisk norsk, engelsk, polsk og litauisk tekst samt arbeidsoppgaver på alle fire språk.
 
Læreboken inneholder også en firespråklig illustrert ordliste for navn på utstyr m.v.
De primære målgruppene for kurset er nykommere på det norske arbeidsmarkedet som eksempelvis arbeidsinnvandrere, gjestearbeidere, arbeidssøkere og førstegangs arbeidstakere (ungdom o.a.), men også andre grupper vil kunne ha stor nytte av opplæringen.
EGS innebærer klare fordeler på flere områder for både arbeidstaker, arbeidsgiver, utleier og innleier av arbeidskraft og argumenter i forbindelse med markedsføring av kurset vil eksempelvis kunne være:
•Sikkerhet settes på dagsorden i virksomheten
•Nye arbeidstakere vil kunne gjøre en bedre jobb
•Utleier av arbeidskraft vil kunne tilby bedre kvalitet på sine tjenester
•Innleier vil kunne få bedre kvalitet på personell, økt effektivitet og sikkerhet på arbeidsplassen
•Kunnskap bidrar til færre skader, redusert fare for ulykker, forebygger sykefravær og arbeidsstans

Dokumentasjon av opplæring, særlig viktig ovenfor politi, arbeidstilsyn og forsikringsselskap ved uhell/skader/ulykker.

 

For mer informasjon og bestilling av kurs, ta kontakt med nærmeste AOF avdeling på 813 00 303 eller via aofnorge@aof.no