Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Hjelper yrkessjåfører etter ulykker

Transportarbeiderforeningen i Oppland og Hedmark vil hjelpe kollegaer som kommer ut for ulykker.
Trailer

Foreningen har nå satt i gang et prosjekt som går ut på å umiddelbart hjelpe sjåfører som kommer ut for ulykker, slik at de raskest mulig kan komme tilbake i yrket.
En undersøkelse psykiater Hans Olav Dyngesvik har gjennomført, viser at mange yrkessjåfører blir overlatt til seg selv etter å ha vært involvert i ulykker. I tillegg til den traumatiske opplevelsen med selve ulykken, blir sjåførene også fratatt yrket etter at førerkortet blir rutinemessig inndratt. Dyngesviks undersøkelser viser at dette ofte fører til et langvarig helseproblem, som gjør at mange ikke blir i stand til å fortsette i yrket

 

Mer om bistand til yrkessjåfører som opplever ulykker finner du hos Oppland Arbeiderblad.
Annonse Annonse Annonse