Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Bøker


Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Å forstå tallene

Hva er resultatregnskap og balanse? Hva er verdiskapning, og hvordan skjer den?
Svært mange har tillitsverv innen arbeidslivet, organisasjoner, borettslag e.l. De må nærmest kontinuerlig forholde seg til rapporter, planer og tiltak som er underbygd med regnskapstall og økonomiske beregninger. Altfor ofte hagler det med begreper, påstander og konklusjoner på et språk som for de fleste er gresk.

Å forstå tallene gir en elementær innføring i hvordan et regnskap er bygd opp, og hvordan de ulike delene av det henger sammen.
Boka beskriver også relevante, grunnleggende sammenhenger i økonomien. Videre gjennomgår forfatteren de viktigste nøkkeltallene og analyserer grundig regnskapet til en reell bedrift.

Teksten tar utgangspunkt i fagforeningenes og de tillitsvalgtes perspektiv og interesser, men passer for alle som trenger hjelp til å forstå tallene.

Kr 298,-For bestilling
Telefon: 23 32 76 61
E-post: kundeservice@gyldendal.no
Nettbutikk: www.gyldendal.no/arbeidsliv


Annonse Annonse Annonse