Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Frykter sosial dumping

LO i Vesterålen mener det er fare for at utenlandske sjøfolk overtar jobbene om bord på Hurtigruta.
Blankt hav

Styret i LO i Vesterålen skriver i en pressemdling at de er kjent med at det i kriteriene for nytt anbud for Hurtigruta er beskrevet flere vilkår som kan oppfattes å åpne for sosial dumping:
- Det er ikke lengre krav til norsk flagg på skipene
- Det er ikke krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for de deler av besetningen som ikke er omfattet av tjenesten. Dette kan være kokker, hotell- og serveringspersonell og lugartjenester.

 

Du kan lese mer om denne saken hos VOL.no
Annonse Annonse Annonse