Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LO vil kartlegge bemanning i helsesektoren

Er det en sammenheng mellom for lav bemanning og økt sykefravær i helsesektoren?
Doktoren lytter på pasienten

Almlid-utvalget påpekte i NOUen «Arbeid for helse – sykefravær og utstøting i helse- og omsorgsektoren», at den viktigste årsaken til høyt sykefravær er at sektoren er så kvinnedominert. 
Men dette forklarer ikke hvorfor fraværet har økt de siste 30 årene eller hvorfor menn i helse- og omsorgssektoren har et høyere sykefravær enn andre yrkesaktive menn.
- Utilstrekkelig bemanning, særlig med forhold som doble vakter i turnusene og liten bruk av vikarer ved sykefravær, er med på å øke arbeidsbelastningen og dermed risikoen for sykefravær og utstøting, skriver LO i sitt høringssvar.
Konklusjonen er at LO ønsker en kartlegging av bemanningen i helsesektoren og at grunnbemanningen øker.

 

Du kan lese mer om Almlid utvalget og NOUen hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse