Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Flere hundre virksomheter må bedre egen sikkerhet!

I april gjennomførte tilsynsetatene rundt 900 tilsyn og resultatene viser at 334 av de 561 besøkte små og mellomstore virksomhetene ikke har kartlagt farer og potensielle problemer godt nok.
Dame tegner graf liten

Tallene fra tilsynsetatens fellesaksjon i alle fylker i april viser at jo større virksomhetene er, desto bedre er de til å foreta risikovurdering av sin virksomhet. 
Mange små og mellomstore virksomheter (1-20 ansatte) har mangelfull skriftlig dokumentasjon på sine kartlegginger og vurdering av risiko.
Resultatene viser også at et flertall (76 prosent) av lederne i industrien har oversikt over hva som er de største risikoer i egen virksomhet, men fortsatt er det 24 prosent som ikke har en tilstrekkelig oversikt. I varehandelen var tilsvarende tall 58 prosent, mens det her var hele 42 prosent som ikke hadde god nok oversikt over de største farene i egen virksomhet. I bygg- og anleggsbransjen har de bra generell oversikt over potensielle farer i egen virksomhet. I denne bransjen mangler imidlertid en del på skriftlighet på og systematikk i risikoarbeidet.
– Dette er et tankekors. For å iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene i virksomheten. Enkelt sagt gjelder det å se på hva som kan gå galt, og hva du kan gjøre for å hindre at det skjer, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Les mer om resultatene av tilsynetatenes fellesaksjon hos Arbeidstilsynet.

 
Annonse Annonse Annonse