Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Eksplosjon i vold mot NAV

Antall tilfeller av vold og trusler mot NAV-ansatte har eksplodert de siste to årene viser tall P4 har fått fra etaten.
Ringer i elva

HR-direktør i NAV, Inger Johanne Stokke, sier de tar problemet svært alvorlig spesielt siden truslene ikke bare fra psykisk ustabile og rusavhengige personer, men også fra vanlige klienter.

 

Les mer om eksplosjon i voldstilfeller mot NAV ansatte hos P4.
Annonse Annonse Annonse