Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Starter med NAV-reform og sykefravær

Sykefraværet og NAV-reformen vil ha min høyeste prioritet i starten. Å holde flere i arbeid er en av de store utfordringene i det norske samfunnet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på sin første dag.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Gjennomføringen av NAV-reformen er en annen prioritert oppgave for statsråden. 15. januar møter hun i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for å svare på spørsmål om NAV.
– Reformen er riktig, men vi må erkjenne at gjennomføringen har vært mer komplisert enn forutsatt, og at reformen krever tett politisk oppfølging framover. Jeg aksepterer ikke premisset om at alt er galt i NAV, men jeg beklager at ikke alle brukere får den hjelpen de trenger. Jeg vil nå ha en dialog med Stortinget, brukerorganisasjonene og etaten om hvor utfordringene ligger, sier statsråden.En annen viktig oppgave blir arbeidet med sykefravær. Allerede 21. januar innkaller statsråden partene til de første drøftingene om tiltak for å få ned sykefraværet.
– Jeg ser fram til å motta ekspertgruppens anbefalinger og tror det vil være et godt utgangspunkt for den videre prosessen med partene, sier statsråden, som er opptatt av å få til en god IA-avtale.

 

Du finner hele pressemeldingen fra arbeidsministerens første dag hos AID.
Annonse Annonse Annonse