Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dårligere sikkerhet på byggeplasser

Antallet lovbrudd er fordoblet på ett år, ifølge Arbeidstilsynet.
Hjelm

Arbeidstilsynet avdekket 23.607 lovbrudd i fjor, en økning på hele 53 prosent fra året før.
Da det ble 15.194 reaksjoner på lovbrudd, viser nye tall.
Sakene dreier seg om alt fra teknisk sikkerhet til psykososialt arbeidsmiljø, og endte med enten pålegg om å gjennomføre tiltak, tvangsmulkt eller stans av arbeid.

 

Mer om dårligere sikkerhet på byggeplassene finner du hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse