Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Høysesong for sosial dumping

Sommerhalvåret er høysesong for bruk av utenlandsk arbeidskraft her i landet og – dessverre, også høysesong for sosial dumping og svart arbeid.
Dame tegner graf liten

Arbeidstilsynet må styrkes dersom det skal kunne føres mer effektiv kontroll med utviklingen i arbeidsmarkedet, sier sekretær i Fellesforbundet, Arild Eikeland.
Eikeland har sosial dumping og allmenngjøring som sine spesielle saksområder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet – et saksområde han har overtatt etter Per Skau som er blitt generalsekretær i Nordisk Bygnings- og Trearbeiderføderasjon.
- Finanskrisa førte til lavere aktivitet på flere områder også her i landet, men er i ferd med å slippe taket. Vi ser tydelig tegn til at vi går mot en ny vår med langt større optimisme i næringslivet og aktivitetsoppgang og vekst i arbeidsoppdrag. Det gjelder blant annet innen verkstedindustrien og byggebransjen. Behovet for arbeidskraft er også stort innen gartneri og landsbruk i sommermånedene. Dessuten skal mange er i de nærmeste månedene ha foretatt utbedringer på eller i boligen som maling og snekkerarbeid. Ikke overraskende ser vi derfor nå at tilsiget av utenlandsk arbeidskraft bare øker og det betydelige. Norge med voksende aktivitetsnivå og generelt høy levestandard er attraktivt for utenlandsk arbeidskraft, spesielt fra Øst-Europa. 
Det gjelder særlig fra de baltiske land som sliter med høy arbeidsledighet. 
Vi må derfor regne med at mange fortsatt vil komme til hit til landet for å få seg en jobb.

 

Les mer om høysesong for sosial dumping hos Fellesforbundet.
Annonse Annonse Annonse