Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Slik skjedde dødsulykkene i 2009

I en ny rapport har Arbeidstilsynet sammenstilt alle arbeidsskadedødsfall i 2009, og presenterer en beskrivelse av hendelsesforløp, omstendigheter og årsaksforhold for hver enkelt ulykke. For enkelte saker er også rettslig etterspill omtalt.
Arbeidstilsynet ny logo

Beskrivelsene går bak tallene for å gi en fyldigere innsikt i hver enkelt hendelse. 
Årsaksforhold og hendelsesforløp er som regel så varierte og unike at de vanskelig lar seg presentere bare ved hjelp av tall og figurer.
Formålet med rapporten er å gi økt innsikt i hvordan og hvorfor arbeidsskadedødsfall skjer. 
Slik innsikt gjør det mulig å styrke og målrette det forebyggende arbeidet. 
Rapporten kan også være en nyttig kunnskapsoverføring til virksomheter og arbeidstakere som opererer innenfor risikoutsatte næringer.

 

Du finner mer om rapporten og kan laste den ned direkte fra Arbeidstilsynets nettsider.
Annonse Annonse Annonse