Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Arrangementskalenderen - "Et alternativ er å ta oss med ut bak et skur og skyte oss!"


"Et alternativ er å ta oss med ut bak et skur og skyte oss!"

Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI – vil i år markere Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø gjennom et kort faglig seminar (frokostseminar) på selve dagen, som er mandag 28. april. Man har valgt å sitere smøresjefen i Norges Skiforbund, Knut Nystad, i valg av tittel på seminaret: ”Et alternativ er å ta oss med ut bak et skur og skyte oss”.
Ballansere på ei tønne

På frokostseminaret presenteres et bilde av arbeidsmiljøet til profesjonelle skismørere, sett i relasjon til internasjonale tall fra ILO og norske tall fra NOA. I tillegg vil man knytte dette opp mot forskningsprosjektet som STAMI har gjennomført på den kjemiske eksponeringen som denne yrkesgruppen er utsatt for.
Smøresjefen sjøl deltar også på seminaret. Han vil fortelle litt om hvordan det er å arbeide under slike forutsetninger som skismørerne til landslaget har, litt om hvordan det er å lede en gjeng engasjerte mennesker og noe om hvordan det er å arbeide under press – blant annet når det går dårlig for landslagene på ski.

Du inviteres til å sette av et par timer den 28. april til en liten faglig basert markering og et spennende møte med et fagmiljø de færreste av oss kjenner på en annen måte enn gjennom påskens klister og appelsinturer med barn.Mer informasjon om frokostseminaret – samt påmelding – finner du her.

Det er gratis å delta på seminaret. Men meld fra om du kommer av hensyn til matbestillingen.Du må gjerne videreformidle informasjon om et spennende frokostseminar til andre interesserte i din organisasjon.
Annonse Annonse Annonse