Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kan svekke muligheter for tiltak mot sosial dumping

-Vi er enig med LO lederen i at sosial dumping stadig antar nye former og omfatter stadig flere bransjer, fastslår HMS ansvarlig i AOF Oslo og Akershus Erik Andresen.
Gerd Kristiansen

Sosial dumping antar stadig nye former, og det vil være nødvendig med nye tiltak for å møte dette, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i en epost til ABC Nyheter i forbindelse med nettstedets omtale av et nytt forslag til håndhevingsdirektiv EUs arbeidsministre ble enige om 9. desember. LO lederen skriver i et brev til statsråd Vidar Helgesen at vedtaket begrenser handlingsrommet for nye tiltak mot sosial dumping, det er usikkerhet om omfanget av reglene og det begrenser solidaransvaret.
-Vi er enig med LO lederen i at sosial dumping stadig antar nye former og omfatter stadig flere bransjer, fastslår HMS ansvarlig i AOF Oslo og Akershus Erik Andresen.
- Vår erfaring er at dette innebærer utfordringer for både tillitsvalgte, verneombud, ledere og arbeidsgivere på stadig nye arenaer. Begrepet sosial dumping er sammensatt og omfatter både lønn- og arbeidsvilkår, inklusive arbeidstidsordninger og manglende sikkerhetsopplæring.

- Som vårt bidrag til å sette kunnskap og erfaringer om sosial dumping på dagsorden arrangerer vi åpen konferanse om sosial dumping på Oslo Kongressenter den 23.januar. Konferansen varer fra kl 1200 til 1530 og på programmet står en rekke dyktige innledere fra bl.a. LO, forskningsstiftelsen Fafo og Økokrim samt representanter med erfaring fra ulike bransjer som bygning, renhold og transport.
Annonse Annonse Annonse