Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


51 drept på jobben i Norge i 2008

Arbeidstilsynet regner med at så mange som 60-80.000 mennesker skader seg på jobb årlig.
Arbeidstilsynet
Denne uken setter Arbeidstilsynet i gang tidenes største aksjon mot arbeidsulykker. Fra mandag til fredag får tusen bedrifter tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet, Forurensningstilsynet (SFT), Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statens strålevern og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.
 
Du finner mer om tidenes største aksjon mot arbeidsulykker hos VG.no.Annonse Annonse Annonse