Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Systematisk arbeid skal stoppe sykefraværet

Sykefraværet i norske kommuner varierer veldig – fra 2,5 til nesten 17 prosent, viser en ny oversikt.
Eple2

- Mange kommuner har lykkes i å få ned fraværet – vi må lære av disse, sier Tor Simonsen, leder for de kommuneansatte NITO-medlemmene. 
Tall fra Nav viser at sykefraværet blant ansatte i kommunene er på 8,3 prosent. 
Det er omkring 30 prosent høyere enn sykefraværet hos statsansatte, som er på 6,3 prosent.
Tor Simonsen sier at sykefraværet er for høyt, og må reduseres – til det beste for den enkelte arbeidstaker, den enkelte arbeidsgiver og for samfunnet for øvrig.
- Vi må sette et større fokus på nærværsfaktorer og forebygging, men at det også er avgjørende at rutiner for oppfølging og tilbakeføring av sykmeldte etterfølges av både arbeidstaker, arbeidsgiver, leger, nav og andre.

 

Mer om systematisk arbeid for å få ned sykefraværet finner du hos NITO.

 

 
Annonse Annonse Annonse