Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sosial dumping hos RenoNorden AS?

Påstander om dårlige lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere i Norges største renovasjonsbedrift, en stor bransjeaktør som har avtale med 98 norske kommuner
Arbeidstilsynet ny logo

Mandag 23. august gjennomførte Arbeidstilsynets inspektører sammen med politiet et uanmeldt og koordinert tilsyn ved renovasjonsselskapet RenoNordens hovedkontor i Sørum i Akershus, og avdelingskontor i Oslo og Vestfold. Tilsynet er gjennomført på grunn av tips og mistanke om sosial dumping og ulovlige arbeids- og boforhold for utenlandske arbeidstakere. 
Virksomheten har fått pålegg om å utlevere nødvendige opplysninger.

 

Les mer om inspeksjon hos RenoNorden AS hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse