Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Krever etisk oppfølging

Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) krever at alle selskaper som staten eier helt eller delvis, skal redegjøre for hvordan de følger opp sine etiske retningslinjer overfor underleverandører.
Revebjelle

- Staten styrer 21 selskaper gjennom Nærings- og handelsdepartementet, og det blir nå møter med hvert enkelt for å gå gjennom regelverket, slik at en gjentakelse av Telenor-saken kan unngås, sier næringsministeren.

Les mer om denne saken hos Aftenbladet.no
Annonse Annonse Annonse