Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsgiveren din overvåker deg

Ansattes kontrolleres og overvåkes i stadig større grad ute på arbeidsplassene og det kan stilles spørsmål til hvorfor det er nødvendig, sier Beate Sire Dagslet, rådgiver og jurist i NITO.
Dataskjerm 1

Bruken av adgangskontroll, kontroll med ansattes e-post og Internett-bruken øker viser en stor HMS-undersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo har utført på oppdrag av LO.
På seks år har kameraovervåkingen steget 50 prosent.   
17 prosent av arbeidstagere får sine besøk på Internett overvåket avarbeidsgiver, mens 12 prosent får e-posten kontrollert.  
En av tre ansatte mener det er krenkende at e-posten deres blir kontrollert av arbeidsgiver.
- Tallene er definitivt høye, men jeg kan ikke akkurat si jeg er overrasket, sier Beate Sire Dagslet. 
- Bruk av elektroniske hjelpemidler i arbeidshverdagen øker, og ifølge SSB skal visstnok 70 % av oss benytte datamaskiner i arbeidshverdagen da er det vel bare naturlig at mange føler seg overvåket.
 
Annonse Annonse Annonse