Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


IEA varsler ragnarok

Uten en gigantisk og svært kostbar energirevolusjon er verden i full fart mot ragnarok. Det er den klare advarselen fra Det internasjonale energibyrået (IEA).
Isbjørn

Temperaturen på Jorden vil stige med to grader selv om verdens rikeste land kutter sine klimagassutslipp fullstendig. Ikke en gang dersom fornybare og andre energikilder med lavt karboninnhold står for over en firedel av energiforbruket i 2030, er det sannsynlig at vi kan hindre en temperaturstigning på tre grader, ifølge IEA.
De mener at det vil kreve investeringer tilsvarende 0,6 prosent av den globale verdiskapningen i fjor dersom man skal begrense oppvarmingen til "bare" to grader, og hevder at det vil koste over 25.500 milliarder kroner å skifte ut "skitne" kraftforsyninger fra 2010 til 2030.

 

Du finner hele denne saken om klimaadvarselen fra IEA hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse