Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Foreslå kandidat til Mangfoldsprisen

Prisen deles ut for femte gang til en virksomhet som har utmerket seg i forhold til etnisk mangfold på arbeidsplassen.
Klasse utsnitt

Prisen blir delt ut i begynnelsen av 2010. Fristen for å foreslå kandidater er 10. november.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør sekretariatet for prisen. Juryen består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV.
Juryen kårer en vinner av prisen ut fra flere kriterier, deriblant forankring av mangfoldsarbeidet i virksomheten, andel av etniske minoriteter og rekruttering. 


Foreslå en kandidat til Mangfoldsprisen 2009 her
Annonse Annonse Annonse