Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


En helsefremmende barnehage

Solveig Ruø, styrer ved Hunstad Øst barnehage i Bodø har lang erfaring med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Ikke som et prosjekt, for prosjekter tar slutt – men som en prosess.
Gutt

”Folk må ha lyst til å gå på jobben, de må trives, ha utfordringer og vite at det er bruk for dem. Det er dette du skal bidra til som leder. Så må du ha fokus på arbeidsevne – og ikke på sykdom.”
Det er Solveig Ruø som snakker, styrer ved Hunstad Øst barnehage i Bodø. Hun har lang erfaring med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser. Ikke som et prosjekt, for prosjekter tar slutt – men som en prosess. En helsefremmende arbeidsplass skapes i møtet mellom mennesker, og den prosessen tar naturlig nok aldri slutt.

 

Les hele historien om den helsefremmende barnehagen hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse