Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tør ikke si fra på arbeidsplassen

Norske virksomheter tar ikke varsling på alvor. Bare et fåtall har etablert varslingskanaler som fungerer.
Gutt med hjelm

En fersk undersøkelse, som er gjennomført av Norstat på oppdrag av VarslerInstituttet blant 700 ledere i privat og offentlig sektor, viser at det er behov for økt fokus på varsling, går det frem av en pressemelding.
Ifølge undersøkelsen er det hele 50 prosent av alle norske private bedrifter og hele 20 prosent av alle offentlige virksomheter som ikke har etablert et system for varsling av kritikkverdige forhold. 
Dermed bryter disse virksomhetene arbeidsmiljøloven som pålegger bedriftene å ha rutiner for varsling. Samtidig viser tidligere undersøkelser at nesten en av tre ansatte sier at de har unnlatt å varsle etter å ha observert kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

 

Mer om ansatte som ikke tør å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen finner du hos Hegnar.no
Annonse Annonse Annonse