Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kvinnelige sjefer gir bedre arbeidsmiljø

Kvinnelige ledere er flinkere til å skape trivsel på jobben, viser en ny masteroppgave fra NHH.
Dame med eplehjerte2

- Mannlige sjefer er i mindre grad opptatte av det sosiale på jobben.
Fokuset er i større grad på det faglige og at det skal jobbes, mens kvinnelige sjefer er mer opptatt av at de tilsatte har det bra på jobben, sier Mona Halvorsen til Forskning.no.

 

Les mer om denne Masteroppgaven hos Hegnar.no
Annonse Annonse Annonse