Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Trakassering i arbeidslivet – forebygging og håndtering

Likestilling- og diskrimineringsombudet inviterer til frokostmøte onsdag 11.juni.
Sunniva Ørstavik

Trakasseringsaker er ofte tabubelagte og vanskelige å stå i. Å varsle om trakassering kan skape alvorlige arbeidsmiljøproblemer hvis arbeidsgiver ikke har gode rutiner for håndtering. Sakene løses sjelden på en god måte for den som rammes av og sier i fra om trakassering.

Dato: Onsdag 11. juni
Tid: 9:00-11.00. Frokost serveres fra kl. 8.30.
Sted: Mariboes gate 13, Oslo, 1. etasje.

Foreløpig program:
• Åpning v/likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

• To historier om opplevd trakassering.

• Forbudet mot trakassering og saker LDO har behandlet v/jurist Helene Jesnes.

• Arbeidsgivers plikter til å forebygge trakassering v/Arbeidstilsynet.

• Håndtering av trakassering i arbeidslivet og behovet for et gjenopprettende perspektiv v/professor Ståle Einarsen, UiB.

Påmelding til pamelding@ldo.no eller bruk elektronisk skjema.
Møtet blir direktesendt på www.ldo.no.

Gi beskjed hvis du har behov for tolk, hvis det er hensyn vi bør ta ved matservering, og/eller om det er andre forhold vi bør vite om.
Annonse Annonse Annonse