Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Masserer ned sjukefråværet

Massasje i arbeidstida har redusert kraftig ned sjukemeldingane ved Førde sentralsjukehus.
Hodemassasje

Sjukefråværet var rekordhøgt i 2001, med over 30 prosent. For å snu trendnen fekk dei tilsette tilbod om massasje kvar fjortande dag. Det har fått ned sjukefråværet til 7 prosent i oktober i år.
- Du får tilsette som er meir positive og er villige til å yte endå meir, seier kjøkkensjef Torstein Solset.

 

Du finner hele saken om massering i arbeidstida på Førde Sentralsjukehus hos NRK Sogn og Fjordane.

 
Annonse Annonse Annonse