Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Karakterer truer sikkerheten

Statoils karaktersystem gir dårligere sikkerhet på sokkelen, mener Safe. – Et råttent system, er dommen.
Terje Nustad - SAFE

Statoils karaktersystem har vakt reaksjoner fra mange hold. Fagforeningen Safe sier rett ut at karakterer til de ansatte gir dårligere sikkerhet på norsk sokkel.
– Dette truer sikkerheten. Sier du som ansatt fra om sikkerhetsbrister, blir det oppfattet som et angrep på din nærmeste leder. Det går dårligere karakter og lavere lønnstillegg. 
Som leder kan det lønne seg å la være å bedre dårlig vedlikehold. Da går budsjettene i balanse og lederen for feite bonuser, sier Safe-leder Terje Nustad til Teknisk Ukeblad.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener for eksempel at slike karaktersystemer stilner kritiske røster.

 

Du finner mer om karaktersetting som truer sikkerheten hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse