Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Er arbeid egentlig bra for helsen?

Med «eldrebølgen» på vei blir det stadig viktigere å sørge for arbeidsplasser med arbeidsinnhold og arbeidsmiljø som opprettholder motivasjon og helse.
Damer med pc

Hvorfor er vi så sikre på at arbeid er helsefremmende, spør professor Stein Knardahl i Dagens medisin.
- Arbeidsplassen er en arena hvor man møter utfordringer i arbeidsoppgaver og i sosiale samspill med andre. Samtidig gir arbeidsplassen muligheter for personlig utvikling og vennskap.
For mange er jobben hovedkilden til feedback om hvordan vi opptrer og en viktig kilde for personlig identitet. Følgelig kan arbeidsinnhold og -miljø ha betydning for følelser, selvtillit og identitet.

 

Les hele artikkelen hos Dagens Medisin.
Annonse Annonse Annonse