Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Tilsyn


Folkehelseinstituttet.

Nasjonalt folkehelseinstitutt er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Instituttet består av en administrasjonsdivisjon og fem fagdivisjoner: Smittevern, Miljømedisin, Epidemiologi, Psykisk helse samt Rettstoksikologi og rusmiddelforskning.
Folkehelseinstituttet

Nasjonalt folkehelseinstitutt skal være en pådriver for å bedre befolkningens helsetilstand og livskvalitet. Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for et friskere folk ved å
• forske på faktorer som påvirker helsen
• overvåke helsetilstanden i Norge
• gi råd og tjenester til offentlige myndigheter, helsetjenesten og allmennheten

Arbeidet er tuftet på verdiene faglig solid, etterrettelig, nyskapende, åpen og respektfull.

 

Mer om Folkehelseinstituttet finner du på deres nettsider.

 
Annonse Annonse Annonse