Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Etterspurt avfall havner på dynga

Mens bransjen skriker etter avfall, har fylkesmennene gitt dispensasjon til at nær 400.000 tonn søppel fortsatt kan kjøres på dynga.
Miljøtrollet

– Avfallssituasjonen er helt håpløs, sukker Per Kristian Olsen, konserndirektør for produksjon og varme
i Hafslund. Energiselskapet har bygd et nytt energigjenvinningsanlegg i Fredrikstad og bygger nå et tilsvarende anlegg på Borregaard i Sarpsborg. Olsen liker utviklingen dårlig.
– Samtidig som det er underskudd på avfall, vil flere kommuner deponere 390.000 tonn med avfall.
1. juli trådte deponiforbudet i kraft. I 2005 vurderte Statens forurensingstilsyn at deponiforbudet vil gi et økt behov for behandlingskapasitet på om lag en million tonn i året. 
Det satte i gang en milliardsatsing på nye forbrenningsanlegg i mange norske byer. 
Nå frykter Olsen og mange aktører i bransjen at det skal bli vanskelig å sikre seg nok søppel.

 

Du finner mer om etterspurt avfall som havner på dynga hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse