Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ikkje kontroll over tungmetall-utsleppa sine

SFT: – Det er overraskande at Hydro ikkje har retta opp manglane. Vi trudde dei var komne lenger, så dette er ikkje godt nok
SFT logo stor

Statens forurensingstilsyn (SFT) ser alvorleg på at Hydro Høyanger har mangelfull kontroll med utslepp i fjorden, og trugar med tvangsmulkt på 70 000 kroner om det ikkje blir retta opp innan 1. mai.
SFT avdekkja i ein revisjon i fjor fleire alvorlege avvik ved utslepp til vatn og sjø ved Hydro Høyanger.

 

Du finner hele denne saken om Hydros manglende kontroll over utslipp hos Firda.
Annonse Annonse Annonse