Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vi er enda sykere enn antatt

Kraftig økning i sykefravær for en typisk arbeidstager er blitt skjult av økt overgang til uførepensjon, viser en ny studie.
Vondt i hodet

- Sykefraværet ville vært enda høyere dersom vi ikke hadde uførepensjonert så mange arbeidstagere. Det er all grunn til å tro at disse ville hatt et høyere fravær enn befolkning generelt. 
Økningen i antall uføre burde isolert sett trukket fraværet ned. 
Når det samlede sykefraværet likevel har økt betydelig, er det enda mer bekymringsfullt, sier professor Knut Røed.

 

Les mer om at vi er sykere enn antatt hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse