Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Løsning på Melkøya

På Melkøya har partene endelig blitt enige om ny rotasjonsordning. Det blir fortsatt 14-21, men med 35,5 timers arbeidsuke.
Jernbinder utsnitt

Striden om arbeidsrotasjonene på landanlegg har pågått i lang tid. 
Blant pendlerne er 14-21 (14 dager på jobb etterfulgt av 21 dager fri) og 12-16 (12 dager på jobb, etterfulgt av 16 dager fri) de mest populære ordningene. 
Begge gir mer tid med familien, og innebærer færrest mulig dager borte i helgen. 
Men begge ordningene innebærer et problem. 
Selv med 12 timers dager, får de ansatte kun jobbet 33, 6 timer i uka. 
Slik ville ikke NHO ha det, og etter at LO tapte en arbeidsrettssak tidligere i år, har det pågått lange og vanskelige forhandlinger.

 

Les mer om løsning vedr. ny rotasjonsordning på Melkøya hos Nettverk.




Annonse Annonse Annonse