Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Slår ny giftalarm

Nye miljøskadelige stoffer har erstattet gamle synder. Norconsult advarer mot klorparafiner og ftalater.
Giftige stoffer

Bruken av asbest, PCB og en rekke andre skadelige stoffer er for lengst kartlagt og regler og rutiner for behandling er på plass. Men andre miljøfarlige stoffer har kommet i stedet. 
De er ikke kartlagt i tilstrekkelig grad.

 

Du kan lese mer om ny giftalarm hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse