Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sikkerheten i Baneservice slaktes

Får ikke lenger lov til å flytte tog eller arbeidsmaskiner på skinnene selv, etter at Jernbanetilsynet har avdekket 24 sikkerhetsavvik hos selskapet.
Kråka1

Selskapet Baneservice, som bygger og vedlikeholder jernbanen, får ikke lenger lov til å kjøre en eneste vogn. Jernbanetilsynet har funnet 24 brudd på sikkerhetsforskriftene.
Selskapet har mistet sertifikatet for å kjøre på det nasjonale jernbanenettet, skriver Aftenposten.
Baneservice er statlig eid og har som oppgave å bygge og vedlikeholde jernbane, signalanlegg, kjøreledninger og sporveksler.
Nå får selskapet ikke lov til å forflytte en eneste arbeidsmaskin på skinnene. 
Hvis de skal ha maskiner inn et sted, må noen andre frakte dem dit.

 

Du finner mer om sikkerheten i Baneservice hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse