Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sjefene overvåker deg

Flere fagforbund mener at overvåkingen i norsk arbeidsliv stadig griper om seg. LO krever nå et bedre regelverk.
Kameraovervåking

- Vi opplever mer enn ukentlig at vi får innrapporterte hendelser som viser at et godt personvern ikke eksisterer på alle norske arbeidsplasser. Nye teknologiske løsninger tas i bruk i flere bransjer som gjør det enklere å overvåke arbeidstagerne, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

 

Les mer om overvåking på arbeidsplassen hos Aftenposten.
Annonse Annonse Annonse