Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ikke oftere selvmord

Ryktene om at et tøft arbeidsmiljø bidrar til høy forekomst av selvmord blant ambulansepersonell, stemmer i liten grad, ifølge en nylig publisert studie.
Dame leser notat

Denne studien blant ambulansepersonell i Norge kom i stand som følge av påstander om at det tøffe arbeidsklimaet hadde ført til større selvmordsrisiko. Det viste seg at ryktene ikke medførte riktighet.
– I studien har vi konkludert med at ambulansepersonell rapporterer samme nivå for selvmordstanker og forsøk som norske leger, men noe høyere enn norske polititjenestemenn. 
Dette sier Tom Sterud, ansvarlig for studien og seniorrådgiver i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami), til Dagens Medisin.

 

Mer om studien vedr ambulansepersonell og selvmord finner du i Dagens Medisin.
Annonse Annonse Annonse