Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LO inn i juskampen

Et kobbel av LOs fremste jurister har gått sammen for å skrive en ny kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven.
Rødt eple

Det eksisterer to kommentarutgaver til loven, «arbeidsrett.no» av Henning Jakhelln og Helga Aune og «Arbeidsmiljøloven» av Jan Fougner og Lars Holo. 
Nå kommer fagbevegelsens jurister med en egen utgave. 
Det er til sammen 18 jurister fra LO, Fagforbundet, Industri Energi og andre juristmiljøer som har bidratt til verket. Redaktører er LO-advokatene Atle Johansen og Einar Stueland.
– Den viktigste forskjellen er at vi legger vekt på andre saker enn de andre utgavene, sier Johansen.
– For eksempel er utvelgelsesprosessen ved nedbemanning bare omtalt med noen få avsnitt hos de andre. Dette er et viktig spørsmål for fagorganiserte. Vi bruker 20 sider på dette temaet.
– Vi har tatt sikte på en praktisk tilnærming til temaene, for eksempel har vi kuttet ut mye av det historiske materialet. Det kan en lese om andre steder. 
Dessuten har vi arbeidet med språket slik at det skal være lett å tilegne seg jusen for vår målgruppe, tillitsvalgte og personalansvarlige i ulike bedrifter, sier LO-advokaten.

 

Du finner mer om ny kommentarutgave til Arbeidsmiljøloven hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse