Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kan miste de beste

Kunnskapen, kreativiteten og innovasjonsevnen kan forsvinne sammen med nedskjæringene.
Dame med penn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et lands konkurranseevne vil avhenge av evnen til å opprettholde en «base» bestående avkunnskap og dyktige talenter. I tillegg trengs det et miljø som oppmuntrer og belønner nye ideer, produkter og prosesser. Det uttaler Bart van Ark, økonom og medforfatter av en ny rapport fra det amerikanske analysebyrået «The Conference Board», til nettstedet Management Issues
Den ferske rapporten publisert gjelder USA, men konklusjonene er universielle, fastslår Bart van Ark.

 

Du finner mer om den ferske rapporten hos Ukeavisen Ledelse.
Annonse Annonse Annonse