Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Lover og forskrifter


Endring av Arbeidstilsynets praksis - Personløft

På bakgrunn av henvendelser fra bransjen og innad i etaten, har Arbeidstilsynet gjennomgått forskrift om bruk av arbeidsutstyr og egen praktisering av regelverket vedrørende bruk av arbeidsutstyr som ikke er godkjent for løft av personer (”ikke typeprøvd”).Forskrift om bruk av arbeidsutstyr (bruksforskriften) § 45 nr. 2  lyder: ”Arbeidstakerne skal kun løftes ved hjelp av arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for dette formål.”
Forskriften hjemler ingen unntaksbestemmelse fra denne hovedregelen. Arbeidstilsynet kan derfor ikke i retningslinjer på generell basis unnta bransjen fra dette kravet på annen måte enn ved en forskriftsendring. Bruksforskriften oppstiller imidlertid en dispensasjonsadgang i § 6.
Bestemmelsen sier at Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon fra forskriften hvis forskriftens krav til sikkerhet ikke svekkes og det ellers er forsvarlig ut fra hensynet til de belastninger arbeidstakerne kan bli utsatt for.

Mer om dette finner du hos Arbeidstilsynet
Annonse Annonse Annonse