Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Lesbiske, homofile og bifile i arbeidslivet

I anledning Skeive dager inviterer forskningsstiftelsen Fafo til "Skeiv Fafo-frokost" torsdag 23. juni 2011.
Folk2

 

I arbeidet med å bekjempe diskriminering og utstøting av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) er arbeidslivet en svært viktig arena. Ved å arrangere en skeiv Fafo-frokost vil vi sette LHBT-gruppens situasjon
i arbeidslivet på dagsorden. Fafo har gjennomført en undersøkelse av arbeidsforholdene for lesbiske,
homofile og bifile i Bergen kommune, og på frokostseminaret blir det presentert funn fra denne undersøkelsen, sammen med funn fra annen relevant forskning om mangfold og inkludering av LHBT i norsk arbeidsliv.
Representanter fra Arbeidsdepartementet, fagbevegelsen og homobevegelsen er utfordret til å presentere sine perspektiver og mål i dette arbeidet.

 

Begrenset antall plasser.

 

 

Påmelding via web innen 21. juni

Seminarprogram
Annonse Annonse Annonse