Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Syk av oppsigelsesfrykt

Å frykte for jobben, er verre for helsen enn faktisk å miste jobben.
Forskrekket1

Dette kommer frem i en svensk undersøkelse: Forskere har fulgt over 1700 personer i over ti år og intervjuet dem underveis.
De som var kontinuerlig bekymret for å miste jobben, hadde dårligere helse enn dem som faktisk ble arbeidsløse eller nylig hadde fått tilbake jobben.
I en av studiene kom det også frem at de som var bekymret, også var mer deprimert, ifølge arbeidsmiljøtidsskriftet Du&Jobbet.

 

Du finner mer om bekymring for jobben og helse hos Du&jobbet.
Annonse Annonse Annonse