Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsler vant mot kommunen

Tidligere FO-tillitsvalgt Cecilie Storbakk har vunnet rettssaken mot Skedsmo kommune. Men ingen vinner egentlig en slik sak, sier Odd Ravn i FO Akershus.
Øyne 1

Gjengjeldelse etter varsling var konklusjonen fra dommerne i Nedre Romerike tingrett. 
Sosionomen fikk medhold i at arbeidsgiveren har påført henne betydelige psykiske problemer. 
Skedsmo kommune dømmes til å betale henne 350.000 kroner i oppreisning og erstatning for tapt inntekt, i tillegg til advokatutgiftene hennes på 375.000 kroner.

 

Les hele denne saken om varsleren som vant over kommunen hos Fontene.
Annonse Annonse Annonse