Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Få har regler for sosiale medier

En NITO-undersøkelse viser at overaskende få bedrifter har regler for bruk av sosiale medier.
Mann med pc ute ved sjøen om kvelden
31,8 prosent av de spurte i NITO-undersøkelsen svarer at deres virksomhet har regler for bruk av sosiale medier.
– Det er overraskende at dette tallet ikke er høyere, sier Lars Christian Nørgaard, advokatfullmektig i NITO til NITOs nettsider.
– Det at ikke ansatte og ledelse ser at dette kan by på utfordringer, kan ikke bero på annet enn naivitet eller uvitenhet, mener Lars Christian Nørgaard.Han tror noen ledere ser på denne kommunikasjonen som bortkastet tid, mens andre betrakter sosiale medier som nyttige verktøy for bedriften.
Nørgård er opptatt av at bedrifter bør ha et bevisst forhold til hvordan man bruker sosiale medier.

– Jeg vil derfor oppfordre både ansatte og sjefer til å være aktive når det gjelder å få på plass kjøreregler for hvordan man opptrer i sosiale medier. Det gir både bedriften og de ansatte et rammeverk å forholde seg til. På den måten unngår man usikkerhet når det gjelder hvilke ytringer som anses som akseptable og hvilken tidsbruk arbeidsgiver aksepterer i arbeidstiden, foreslår Nørgaard.

 

Mer om denne undersøkelsen finner du hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse